• 28 01
    PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ 10:00 am to 01:00 pm

     Xứ Đoàn Saviô, chúng con kính xin thông báo cùng Quý Phụ Huynh Đoàn Thiếu Nhi chúng con sẽ bắt đầu sinh hoạt lại vào Chúa Nhật ngày  28  Tháng 1

  • 28 01 - 28 01

Bản Tin Mới Nhất