• 28 01
    PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ 09:00 am to 12:00 pm

     Xứ Đoàn Saviô, chúng con kính xin thông báo cùng Quý Phụ Huynh Đoàn Thiếu Nhi chúng con sẽ bắt đầu sinh hoạt lại vào Chúa Nhật ngày  28  Tháng 1

Bản Tin Mới Nhất