THÁNH LỄ CUNG HIẾN & KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ


Ngày - Giờ

Thứ Năm, 11 / 07 / 2024 – Tĩnh tâm lúc 6:15pm

Thứ Sáu, 12 / 07 / 2024  – Tĩnh tâm lúc 6:15pm

Thứ Bảy, 13 / 07 / 2024  – Tham khảo áp phích sau:

Poster VN
Poster EN


Địa Chỉ


Sơ Đồ Khuôn Viên Nhà Thờ

Site Map


Chúng Tôi Có Một Giấc Mơ