Safeguard

VIỆC BẢO VỆ TRẺ EM

Cả Cộng Đồng Cùng Chung Tay

Chi tiết và chính sách về việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương của tổng địa phận Brisbane:

http://brisbanecatholic.org.au/support/safeguard/

“…vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”Mác-cô 10:14 Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn dễ bị tổn thương là món quàtừ Thiên Chúa với quyền tự do về phẩm giá của cuộc sống, sự tôn trọng vàan toàn về sự tổn hại thể chất và tinh thần. Họ phải được trân trọng, nângnui và bảo vệ.
Mác-cô 10:14
Người đại diện ban bảo vệ trẻ em – Khanh Le

Mỗi xứ đạo trong địa phận Brisbane cần phải cử một người đại diện cho việc bảo vệ trẻ em. Người đại diên này có nhiêm vụ:

  1. Đảm bảo rằng toàn bộ xứ đạo nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương.
  2. Thúc đẩy các chương trình về việc an toàn bao gồm cả việc nhắc nhở cho người khác về các hành vi phù hợp và không phù hợp.
  3. Hỗ trợ người quản trị xứ đạo trong việc thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương của Tổng giáo phận trong xứ đạo.

Anh Gioan B. Lê Khanh là một thành viên của cộng đồng công giáo Việt Nam – người đại diện ban bảo vệ trẻ em của cộng đồng. Nếu quý vị có những ý kiến hoặ bảo vệ trẻ em, quý vị có thể liên Brisbane và là lạc ban bảo vệ trẻ em qua Email c thắc mắc về việc safeguardcdcgvn.bne@gmail.com Tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết một cách tế nhị và kín đáo.